About Me

Assoc. Prof. Dr. Aytekin Alcelik

Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Uzman Dr.
 Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
2007-2010
Uzman Dr.
 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2010-2010
Yrd. Doç. Dr.
 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
2010-2013
Doç. Dr.
 Abant İzzet Baysal   Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
2013-2016

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri:

1. Dr. Eyüp Aytekin. Metabolik sendromlu hastalarda beyin natriüretik peptid düzeyleri. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi, 2011.

2. Dr. Büşra Niğdelioğlu. Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığı ile Metabolik Parametreler Arasındaki İlişki. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi, 2013.

3. Dr. Şule Kurt, Pre-diyabetik bireylerde vücut kitle indeksi ile serum visfatin düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi. 2016.

 4. Dr. Merve Akduman, Tip 2 Diabetes Mellituslu Erkek Hastalarda Obezitenin D Vitamini Düzeylerine Etkisi, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2014-Devam Ediyor)

 

Google Akademik

Aytekin Alçelik Researchgate

Aytekin Alçelik ORCID ID

Aytekin Alçelik Mendeley

akademik