Lecture Notes

Eğitim Not ve Videoları ***********************************

Fizik Muayene Eğitim Videoları QR Kodları

 

Macleod’s Clinical Examination Videos 12th Edition

http://www.youtube.com/playlist?list=PL9C21348F9C7BAEDA

 

Cardiovascular Examination – OSCE guide

http://www.youtube.com/watch?v=SJ3UwKkLyy0

 

Venepuncture – How to take blood – OSCE guide

http://www.youtube.com/watch?v=e58lLJ-2gBI

 

Cannulation

http://www.youtube.com/watch?v=_NCkkz4oXA4

 

Interrupted suture

http://www.youtube.com/watch?v=9J2aM9clkco&feature=c4-overview-vl&list=PLB6FD2560B0AFCD67

 

Chest X-Ray (CXR) Analysis in a Nutshell

http://www.youtube.com/watch?v=SC-NggHZ_ZQ

 

Arterial puncture sampling to obtain an arterial blood gas

http://www.youtube.com/watch?v=XCe_qzXFAPM

 

Çeşitli semptom ve bulgular

http://www.youtube.com/user/mdofola/videos

 

Dönem3, Dönem4

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik   Yıl

Dönem   4

Dersin   Adı

Haftalık   Saati

Öğrenci   Sayısı

Teorik   Uygulama  

Güz

ve

İlkbahar

Romatoid Artrit

2

80

Ailesel Akdeniz Ateşi

1

80

Behçet Hastalığı

1

80

Kristal artritler

2

80

İnflamatuar Miyopatiler

1

80

Seronegatif Spondiloartropatiler

2

80

Hiperkoagülopati

1

80

Hemostaz ve kanama diyatezi

2

80

Myelooproliferatif Hastalıklar

1

80

Periferik yayma değerlendirilmesi

1

1

80

Hemolitik anemiler

1

80

Akut ve Kronik Lösemiler

4

80

Plazma hücre hastalıkları

1

80

Yaygın damar içi pıhtılaşması

1

80

Kemoterapik ilaçlar

1

80

Akademik   Yıl

Dönem   3

Dersin   Adı

Haftalık   Saati

Öğrenci   Sayısı

Teorik   Uygulama  

Güz

ve

İlkbahar

Anamnez Alma

1

2

78

Fizik Muayene

2

2

78

Trombositopeni-ITP

1

78

Polisitemiler

1

78

Lenfoproliferatif hastalıklar

1

78

Hemoliz ve Hemolitik Anemiler

1

78

Sistemik İnflamatuvar Vaskülitler

1

78

Sistemik Lupus Eritamatozus

1

78

Poliartritler

1

78

Monoartritler

1

78

Kanamalı Hastaya Yaklaşım

1

78